GDPR

Ochrana osobných údajov

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2004 Z.z., a v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. Apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

V nasledujúcich riadkoch Vám priblížime, akým spôsobom a za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje a kto môžu byť ich spracovatelia. Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si nájdete čas a starostlivo si všetko prečítate.

Kto je správcom Vašich údajov?

Súhlas udeľujete spoločnosti MEGA Parket s.r.o., IČO: 46721274, so sídlom Račianske mýto 1/C, 83102 Bratislava, spoločnosť zapísaná: Vložka Okr. súd BA I. č. 44389/B, ako prevádzkovateľovi http://krono.mega-parket.sk, aby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadení GDPR spracovávala ako správca osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

Aké údaje ako správcovia spracovávame?

Objednávka produktu/služby

ï         Meno a priezvisko

ï         Adresa

ï         Telefónne číslo

ï         E-mailová adresa

Vloženie komentáru/hodnotenie

ï         Meno a priezvisko

ï         E-mailová adresa

Iná aktivita

ï         ĎALŠIA PREMENNÁ

Ďalšie nepriame údaje

ï         IP adresa

ï         Súbory cookies (pre účely ponúkania relevantného obsahu iba pre Vás a uľahčenie prechádzania webových stránok)

ï    Informácie o verzii prehliadača a operačného systému pre zaistenie správneho zobrazenia webových stránok

Kedy nie je potrebné dávať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Osobné údaje môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu len na tieto účely:

ï         Plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby alebo produktu

ï         Plnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

ï         Spracovanie v rámci oprávneného záujmu (napr. k priamemu marketingu, zaisteniu bezpečnosti a ochrany života).

Za akým účelom osobné údaje spravujeme a ako dlho?

Údaje môžu byť využité na obchodné a marketingové účely, tj. k vedeniu databázy používateľov webovej stránky a k ponúkaniu tovarov a služieb, a to po dobu trvania právneho dôvodu pre tento spôsob spracovania a využitia osobných a ďalších údajov. Inými slovami Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom možnosti využívať naše služby a informovať Vás o novinkách. Prečítajte si viac, za akým účelom spravujeme jednotlivé údaje podľa miesta ich vyplnenia.

Objednávka produktu - Osobné údaje zadané pri objednávaní tovarov či služieb môžeme bez Vášho výslovného súhlasu spracovávať za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.) a pre účely ochrany našich právnych nárokov.

Vyplnenie formulára alebo dopytu - Osobné údaje obsiahnuté vo formulári spravujeme len za účelom odpovedi alebo vybavenia Vašej otázky či dopytu. Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané ani predávané.

Odber noviniek a akčných ponúk (newslettery)  - Osobné údaje spravujeme za účelom zasielania obchodných oznámení vrátane ponuky produktov a našich služieb v rámci priameho marketingu. Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez Vášho výslovného súhlasu využiť pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru alebo služieb obdobných tém, ktoré ste si od nás objednali. Odber newsletterov je možné odvolať v každom obchodnom oznámení vzápätí pomocou odkazu “Odhlásiť odber” alebo jemu podobnému.

Údaje spravujeme maximálne po dobu 5 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Vloženie komentára/hodnotenia - Osobné údaje spravujeme za účelom odoslania a identifikácie autora komentára/hodnotenia. Tie budú použité výhradne pre technické zaistenie tejto služby. Údaje spravujeme maximálne po dobu 10 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Identifikačné a adresné údaje môžeme využiť v súlade s tzv. oprávneným záujmom pre tvorbu interných štatistík. Anonymizované výstupy z týchto štatistík využívame za účelom zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe Vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní po tom, čo ste boli na používanie cookies upozornení a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že naďalej používate webové rozhranie aj po tom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely vykonávania používateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

Všetky poskytnuté osobné údaje za vyššie uvedenými účelmi sú poskytované celkom dobrovoľne a vyjadrením ich súhlasu prebieha pomocou aktívnej interakcie (zaškrtnutie) políčka so súhlasom s ich spracovaním alebo na základe oprávneného záujmu. Spracovanie údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu info@mega-parket.sk

Ako sú moje údaje chránené?

Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, sa snažíme v maximálnej miere zabezpečiť proti ich úniku alebo odcudzeniu. Z tohto dôvodu obmedzujeme ich manipuláciu, kopírovanie, prenášanie alebo prístup k nim len pre nevyhnutné účely, ku ktorým ste nám udelili súhlas, alebo kde tento účel definuje zákon. Ďalej naše webové stránky disponujú HTTPS protokolom (platným SSL certifikátom) pre šifrované spojenie medzi webom a používateľom, vďaka čomu sa minimalizuje možnosť odcudzenia osobných údajov behom prenosu dát (registrácia, prihlasovanie, odosielanie v rámci formulára a pod.) Webové stránky sú umiestnené na bezpečných serveroch spoločnosti Fortion Networks, s.r.o. IČ: 26397994, so sídlom Božkovská 307/9, Plzeň, 326 00, zapísanej u Krajského súdu v Plzni pod spisovou značkou C 17708.

Kto všetko má k osobným údajom prístup?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom v zmysle ZOOÚ, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

ï         Poskytovateľ softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, so sídlom Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapísaná na registrovom súde v Plzni, oddíl C, vložka 25698.

ï         DHL Express (Slovakia) spol. s r.o., IČO 31342876 so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava, zapísaná na Okresný súd Bratislava I., vložka č. 4400/B 

 

Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov osobných údajov či osoby (napríklad dopravcov alebo ďalšie osoby podieľajúce sa na splnení zmluvy a našich povinností), však len v rozsahu, ktorý je nutný, pre splnenie zmluvy. Osobné údaje neposúvame žiadnej ďalšej osobe. Osobné aj ďalšie získané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Vaše osobné údaje nebudú posúvané do štátov mimo Európske únie.

Aké sú moje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

ï         Požadovať po nás informácie, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame.

ï         Požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov.

ï         Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť.

ï         Požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov.

ï         Požadovať prenos údajov.

ï         Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch.

Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Pplk. Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. 

Cookies

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.., o ochrane osobných údajov, Vás týmto informujeme, že naše webové stránky využívajú pre svoju činnosť tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby učinili užívateľský zážitok viac efektívny. Zákon uvádza, že môžeme ukladať cookies na vašom zariadení, pokiaľ sú nevyhnutné pre fungovanie tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie. Táto stránka používa rôzne typy cookies.

Niektoré cookies sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či celkom zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu Vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany nášho serveru.

Aké existujú druhy Cookies?

Všeobecne je možné súbory Cookies, alebo dočasné súbory uložené v prehliadači, rozdeliť na dva druhy. Tie, ktoré sa ukladajú len krátkodobo a na webe či e-shope slúžia k uľahčeniu jeho využívania (napr. zapamätanie si vloženého tovaru v košíku, navštíveného produktu, zatvorenie vyskakovacieho okna a pod.). Tieto dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú tak potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov.

Druhý typ súborov cookies sa ukladá na dlhšiu dobu (napr. niekoľko týždňov až mesiacov). Tieto cookies pomáhajú k tomu, aby bolo možné identifikovať váš počítač pri opakovanej návšteve našich webových stránok. Neumožňujú Vás však identifikovať ako konkrétnu osobu. Dlhodobé cookies súbory nám umožňujú lepšie personalizovať naše stránky a ponúknuť Vám pre Vás relevantný obsah alebo reklamu. Zbierané dáta sú celkom anonymné a nemôžeme ich spájať s akýmikoľvek inými dátami.

Za akým účelom súbory Cookies využívame?

Funkčné cookies - Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácie stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.

Analytické cookies  - Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Sú zbierané anonymne a pomáhajú zlepšovať webové stránky.

Preferenčné cookies - Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré mení, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate.

Marketingové cookies - Marketingové cookies sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach a dáta sú využívané podľa našich reklamných partnerov. Tieto spoločnosti môžu využívať údaje pre ponúkanie relevantnej a personalizovanej reklamy. Pre tento typ reklám využívame nižšie uvedené služby, v rámci ktorých dochádza k segmentácii používateľov na základe spoločných rysov. Tieto dáta nie je možné spájať s konkrétnou osobou.

ï         SEZNAM.CZ, a.s. - Sklik. Viac informácií TU

ï         Google Ads Viac informácií TU

ï         Facebook Pixel. Viac informácií TU

ï         RTB - Adform. Viac informácií TU

Ako Cookies aktivovať, deaktivovať alebo vymazať?

Pokiaľ nechcete súbory cookies využívať alebo zmazať ich obsah, ktorý webové stránky o Vašich návštevách na rôznych webových stránkach a portáloch uložili, môžete využiť návody pre jednotlivé najčastejšie využívané prehliadače nižšie:

ï         Google Chrome Zmazanie dočasných súborov a cookies

ï         Google Chrome Povolenie súborov cookies

ï         Mozilla Firefox Zmazanie dočasných súborov a cookies

ï         Mozilla Firefox Povolenie súborov cookies

ï         Internet Explorer Zmazanie dočasných súborov a cookies

ï         Internet Explorer Povolenie súborov cookies

ï         Microsoft Edge Zmazanie dočasných súborov a cookies

ï         Microsoft Edge Povolenie súborov cookies

ï         Opera Zmazanie dočasných súborov a cookies

ï         Opera Povolenie súborov cookies

ï         Apple Safari Zmazanie dočasných súborov a cookies

ï         Apple Safari Povolenie súborov cookies

ï         Seznam.cz prehliadač Zmazanie dočasných súborov a cookies

Aktualizácia zásad pre ochranu osobných údajov

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na tejto stránke

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.

Posledná aktualizácia podmienok prebehla 31.07.2018

© 2015 MEGA Parket s.r.o.